Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

play1
Replace with you video embed code
thex Created with Sketch.

LINKS NAAR BELANGRIJKE SITES


 • Centrum voor Ethiek en Gezondheid
  http://www.ceg.nl

 • Gezelschap Waardenwerk
  Gezelschap Waardenwerk is een door Harry Kunneman opgericht open werkverband van professionals en organisaties die menselijke waardigheid centraal stellen en betrokken zijn op werk dat deugt en deugd doet. Het Gezelschap staat open voor alle professionals en vrijwilligers die van anderen willen leren, hun kennis willen verdiepen en eigen inzichten rond goed werk willen delen. 
  waardenwerk.nl

 • Zorg voor Beter
  Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn
  http://www.zorgvoorbeter.nl

 • Stichting Presentie
  Achtergrondinformatie over de Presentie-benadering
  http://www.presentie.nl

 • sTimul
  sTimul wil de ethische deskundigheid van zorgverleners én van aankomende zorgverleners (studenten verpleging, verzorging, ergotherapie, geneeskunde …) op een eigenzinnige manier aanscherpen om goede zorg te realiseren.
  http://www.stimul.be

 • Thesaurus Zorg en Welzijn (NJi, MOVISIE en Vilans)
  De Thesaurus Zorg en Welzijn: trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn
  http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl

 • Zorgtrainingscentrum Samen leren en werken aan de zorg van morgen
  Met onder meer het zorgethisch lab: ethiek en respectvol zorg bieden
  http://www.zorgtrainingscentrum.nl