Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk


LEVENSBESCHOUWING en SPIRITUALITEIT


Ethiek, levensbeschouwing, spiritualiteit en beroepshouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder verhalen over hoe de wereld in elkaar zit, welke plaats de mens daarin inneemt en welke waarden voor ons belangrijk zijn, is er geen goed antwoord te geven op de kernvragen van de ethiek: Hoe wil ik leven? Wat is het goede om te doen?
Zonder te raken aan wat ons innerlijk drijft, aan de dromen waarvoor we leven en aan het besef deel te zijn van een groter geheel, is het moeilijk een beroepshouding te ontwikkelen die gevoelig is voor de levensbeschouwelijke nood van anderen.

Levensbeschouwing en spiritualiteit zijn overigens niet hetzelfde als godsdienst of religie. Voor veel mensen is een wereld zonder god heel goed denkbaar. Omgekeerd kun je wel zeggen dat een godsdienst of religie altijd levensbeschouwelijk van aard is.

De begrippen levensbeschouwing en spiritualiteit worden vaak door elkaar gebruikt. Inderdaad bestrijken zij een groot gemeenschappelijk gebied, bijvoorbeeld dat van de vragen met betrekking tot zingeving. Onderscheid wordt wel gemaakt door te zeggen dat levensbeschouwing vooral naar 'buiten' kijkt: hoe je aankijkt tegen het leven, je werk en tegen je relaties met andere mensen. Met je levensbeschouwing plaats je jezelf als het ware binnen een verhaal. Over god en de mensen, bijvoorbeeld, of over het leven als opdracht, over de oorsprong van het kwaad of over de mens die op zoek is naar (eeuwig) geluk. Zulke verhalen motiveren en stimuleren.
Spiritualiteit kijkt meer naar binnen: naar je innerlijke drijfveren, naar je verbondenheid met de ander en het andere en naar je kernkwaliteiten als geduld, zorgzaamheid en verwondering.

Vertrouwdheid met de eigen levensbeschouwing en spiritualiteit maakt je gevoelig voor de spiritualiteit van anderen en helpt je in te zien waarom bepaalde waarden voor iemand belangrijk zijn, waar iemands grootste zorgen liggen of wat hem motiveert om vol te houden.